Široka ponuda osiguranja

Salus nudi široki izbor polica osiguranja koje se mogu prilagoditi svakom klijentu

Osiguranje vozila

Obvezno auto osiguranje

Auto kasko osiguranje

Obvezno osiguranje motora

Bonus do 50 %

Prijenos bonusa

Zaštita bonusa

Osiguranje imovine

Osiguranje građevina i stvari u kućanstvu

Osiguranje od potresa

Osiguranje turističkih apartmana

Osiguranje usjeva, nasada i plodova

Osiguranje obrtnika i poduzetnika

Osiguranje odgovornosti

Putno osiguranje

Putno turističko osiguranje

Osiguranje otkaza putovanja

Osiguranje prtljage

Osiguranje od nezgode

Individualno osiguranje od nezgode

Kolektivno osiguranje od nezgode

Osiguranje djece, učenika i studenata

Osiguranje menadžera

Naknade za lom kostiju

Troškovi liječenja

Osiguranje plovila

Obvezno osiguranje brodica i jahti

Kasko osiguranje brodica i jahti

Dopunsko osiguranje od nezgode

Osiguranje odgovornosti

Zdravstveno osiguranje

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Dodatno zdravstveno osiguranje

Sistematski pregledi

Naručivanje pregleda

Životno osiguranje

Osiguranje za slučaj smrti

Štedno osiguranje djece

Osobna renta s određenim trajanjem

Zajmovi građanima po polici osiguranja života

Ponuda osiguranja

Ispunite formu s Vašim podacima i ubrzo ćemo vas kontaktirati

Close Menu